Vision Gulve & omverdenen

Dansk Byggeri og Byg garanti

Vision Gulve er medlem af arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri, som samtidig er et medlemskab af Byg garanti og GSO (gulvbranchens organisation)

Dansk Byggerier en arbejdsgiverorganisation der gør, at vi som virksomhed står stærkt forankret i Danmarks største byggefaglige fællesskab.www.danskbyggeri.dk

Vores medlemskab af Dansk Byggeri sikrer samtidig dig som forbruger, idet du ved at bruge os, er dækket af BYG garantiordning.

Du får derved mulighed for at indberette klager til byggeriets ankenævn, hvis du mod forventning skulle få det behov. Herudover er du dækket af BYG`s 5-års garantiordning.

Byg garanti

Byg garanti er din som forbrugers økonomiske sikkerhed, når du indgår aftaler med os.

  • BYG GARANTIORDNING er et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere, der indgår aftaler med virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri.
  • BYG GARANTIORDNING dækker kundens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde, hvis et medlem af Dansk Byggeri har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn, men ikke kan efterleve afgørelsen – f.eks. på grund af konkurs, død, ophør eller lignende
  • BYG GARANTIORDNING dækker det beløb, som forbrugeren har fået tilkendt i Byggeriets Ankenævn, men maksimalt kr. 100.000,- inkl. moms pr. byggesag