Alfix ElastaCem 504

På lager
Lagerførende
Pris pr stk. 269,00 DKK
Selvudflydende gulvspartelmasse • Til afretning og planering af undergulve • Velegnet til svømmende konstruktioner • Overfladen udføres med topbelægning • Indendørs anvendelse • Gangbar indenfor 2 - 4 timer • Til nybyggeri og renovering • Velegnet til gulvvarme • Gode flydeegenskaber • Lagtykkelser fra 4 - 50 mm
Produktbeskrivelse
Produkt Gråt hurtighærdende, aluminatcementbaseret og kunststofforstærket pulver. Kan udlægges manuelt eller med pumpe. Forbrug Ca. 1,7 kg/m² pr. mm lagtykkelse. Emballage 25 kg plastlaminerede papirsposer. Underlag Undergulve af beton med max. fugtighed på 95 % RF. Keramiske fliser og terrazzo. . Forbehandling Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam. Overfladeslam eller glatte overflader slibes og støvsuges. Kontroller at alle overflader er tætte. Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved åbninger. Spartelmassen må ikke få vedhæftning til vægge. Ved lagtykkelser over 5 mm anbefales at benytte kantbånd langs vægge. Alle underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer. Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10ºC. Primeren skal være tør inden videre behandling. Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af primer. Hvis spartling udføres i flere lag, skal der primes mellem hvert lag. Brugsanvisning Ved pumpeopgaver indstilles vandmængden til et flydemål på 125-135 mm svarende til 19-21%. Oprøring af 25 kg poser foretages med ca. 5 liter rent koldt vand. Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Anvend eventuelt blandekar med mixer til oprøring af flere poser ad gangen. Blandetiden er ca. 2 minutter med boremaskine og blandekrog. ElastaCem 504 hældes eller pumpes ud på undergulvet og fordeles med en glat eller tandet spartel. Min. lagtykkelse på betonunderlag: 4 mm. Min. lagtykkelse ved belastning med kontorstol: 4 mm. Min. lagtykkelse på træunderlag: 10 mm. Bemærk Tilsæt ikke ekstra vand til afretningsmasse, der er begyndt at afbinde/hærde. Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter, og lavere temperatur forlænger anvendelsestiden. Overdosering af vand vil medføre svagere styrker og risiko for slamdannelse. Spartellag beskyttes mod træk, sol og varmepåvirkning. Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter. Belægning Før belægning skal den relative fugtighed kendes og være afstemt til den aktuelle belægningstype. Udtørring afhænger af bl.a. temperatur, fugtighed, og ventilation samt af den underliggende konstruktion. Belægningsklar Ca. 1 uge pr. cm lagtykkelse
Skriv din egen anmeldelse
Du bedømmer:Alfix ElastaCem 504