Alfix Planemix10

På lager
Lagerførende
Pris pr stk. 269,00 DKK
Selvnivellerende gulvspartelmasse som flyder utroligt fint sammen. • Til beton, afretningslag og ikke sugende underlag • Til finspartling og planering af undergulve • Hurtigtørrende • Indendørs anvendelse • Til renovering og nybyggeri • Gode flydeegenskaber i tynde lag • Belægningsklar efter 24 timer • Lagtykkelser op til 10 mm
Produktbeskrivelse
Produkt Gråt hurtighærdende, aluminatcementbaseret og kunststofforstærket pulver. Kan udlægges manuelt eller med pumpe. Forbrug Ca. 1,4 kg/m2 pr. mm lagtykkelse. Emballage 20 kg plastlaminerede papirposer. Underlag Undergulve af beton med max. fugtighed på 95% RF og sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm2 Forbehandling Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam. Afrensning af fedt og sæberester foretages med Alfix Grundrens. Overfladeslam afslibes og underlaget støvsuges. Glatte overflader matteres. Alle underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer. Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10°C. Primeren skal være tør inden videre behandling. Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af PlaneMixPrimer. Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved døre, gulvafløb mv. Spartelmassen må ikke få vedhæftning til vægge. Ved lagtykkelser større end ca. 5 mm monteres selvklæbende kantbånd. Hvis afretning udføres i flere lag, skal der primes før hvert nyt lag. Brugsanvisning Opblanding foretages med 5 - 5,5 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose. Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Anvend eventuelt blandekar med mixer til oprøring af flere poser ad gangen. Blandetiden er ca. 2 minutter med boremaskine og blandekrog. Alfix PlaneMix 10 hældes eller pumpes ud på undergulvet og fordeles med en glat eller tandet spartel. Min. lagtykkelse på betonunderlag: 1 mm. Min. lagtykkelse ved belastning med kontorstol: 2 mm. Min. lagtykkelse på træunderlag: 10 mm Bemærk! Der må ikke tilsættes yderligere vand til spartelmasse, som er begyndt at afbinde/hærde. Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give slamdannelse. Spartellag beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning. Belægning Før belægning skal den relative fugtighed kendes og være afstemt til den aktuelle belægningstype. Udtørring afhænger af bl.a. temperatur, fugtighed og ventilation samt af den underliggende konstruktion. Fliselægning: 12 timer ved +20°C for spartellag op til 10 mm lagtykkelse. Vandtætning og fliselægning: 24 timer ved +20°C. Tætte belægninger: Retningsgivende tørretid ca. 24 timer for 10 mm spartellag for opnåelse af 85% RF.
Skriv din egen anmeldelse
Du bedømmer:Alfix Planemix10